Problemet gjatë lindjes së fëmijëve

Indicates required field
Shteti ku banoni:
Ju jeni një:
Komplikacioni u përjetua nga ju personalisht apo nga shoqja apo e afërmja juaj?
Ku jetoni?
Ku jeton shoqja juaj?
Ju lutem vendosni qytetin/fshatin ose emrin e spitalit.
Cila ishte mosha juaj kur ndodhi komplikacioni?
Në ç’moshë ishte e afërmja juaj kur ndodhi komplikacioni?
Në ç’moshë ishte shoqja juaj kur ndodhi komplikacioni?
Ç’lloj komplikacioni përjetuat gjatë lindjes?
Ç’lloj komplikacioni përjetoi e afërmja juaj gjatë lindjes?
Ç’lloj komplikacioni përjetoi shoqja juaj gjatë lindjes?
Çfarë ndodhi me beben ose bebet?
A ishte diagnostikuar bebja ose bebet me probleme gjatë shtatzanisë?
Ç’lloj komplikacioni kërcënues për jetën ndodhi?
Zgjidhni të gjitha komplikacionet që ndodhën.
A vuanit nga ndonjë sëmundje e mëparshme, e cila mund të jetë bërë shkak për komplikacionin?
Disa prej sëmundjeve kronike mund të jenë: diabeti, epilepsia, presioni i lartë i gjakut, probleme të zemrës, astma, çrregullime imunitare, obezitet, çrregullime mendore dhe/ose abuzim me substancat.
 
A vuante nëna nga ndonjë sëmundje e mëparshme, e cila mund të jetë bërë shkak për komplikacionet?
Disa prej sëmundjeve kronike mund të jenë: diabeti, epilepsia, presioni i lartë i gjakut, probleme të zemrës, astma, çrregullime imunitare, obezitet, çrregullime mendore dhe/ose abuzim me substancat.
 
A u krye ndërhyrje çezariane gjatë lindjes?
A mendoni se komplikacionet u shkaktuan nga neglizhenca mjekësore?
Si do ta përshkruanit këtë neglizhencë?

 
A ngritët ju apo familja juaj ndonjë padi apo ankesë?

Me ankesë kini parasysh një dokument zyrtar ankese të dorëzuar në spital.

A ngriti shoqja juaj apo familja e saj ndonjë padi apo ankesë?

Me ankesë kini parasysh një dokument zyrtar ankese të dorëzuar në spital.

Jo për publikim. Gazetarët mund të kontaktojnë me ju për pyetje shtesë, nëse na vini në dispozicion mjetet e kontaktit.
One file only.
100 MB limit.
Allowed types: jpg, jpeg, png, tif, pdf, doc, docx, avi, mov, mp3, mp4, rar, zip.
100 MB limit per form.
A dëshironi të kontaktoheni nga gazetarët tanë për të ndarë më shumë detaje?
Ju lutem, shkruani kontaktin tuaj të volitshëm në mënyrë që ne të kemi mundësi të flasim me ju:
A dëshironi të njoftoheni kur të botojmë historinë?