Бременост и раѓање

Indicates required field
Земја на престој:
Дали сте:
Дали лично сте се соочиле со компликации или ваш пријател или член на семејството се соочил со компликации?
Место на живеење:
Каде живее вашиот пријател/пријателка?
Ве молиме додајте го градот и/или името на болницата.
Колку години имавте кога се случи инцидентот?
Колку години имаше вашиот член на семејството кога се случи инцидентот?
Колку години имаше вашата пријателка кога се случи инцидентот?
Каков вид на компликации имавте за време на породувањето?
Со каков вид на компликации се соочил член на вашето семејство за време на породувањето?
Со каков вид на компликации се соочила вашата пријателка за време на породувањето?
Што се случило со бебето или бебињата?
На бебето/бебињата им била дијагностицирана веќе постоечка состојба за време на бременоста?
Каков вид на животозагрозувачки компликации се појавија?
Можете да одберете повеќе одговори доколку е соодветно.
Дали имавте некоја веќе постоечка состојба која што можеби ги предизвикала овие компликации?
Некои од веќе постоечките состојби ги вклучуваат: дијабетис, епилепсија, висок крвен притисок, срцеви проблеми, астма, имунолошко нарушување, српеста болест, преголема телесна тежина, психилошки проблеми и/или злоупотреба на супстанци.
Дали мајката имала веќе постоечка состојба која што можеби ги предизвикала овие компликации?
Некои од веќе постоечките состојби ги вклучуваат: дијабетис, епилепсија, висок крвен притисок, срцеви проблеми, астма, имунолошко нарушување, српеста болест, преголема телесна тежина, психилошки проблеми и/или злоупотреба на супстанци.
Дали породување беше изведено со царски рез?
Дали мислите дека причина за овие компликации е медицинска негрижа?
Како би ја опишала оваа негрижа?
Дали вие или вашето семејство поднесовте тужба или жалба?

Жалба се однесува на официјални документи поднесени до болницата. 

Дали вашата пријателка или нејзиното семејство поднеле тужба или жалба?

Жалба се однесува на официјални документи поднесени до болницата.

Не е за објавување. Новинарите може да ве контактираат со дополнителни прашања доколку ги оставите вашите податоци за контакт
One file only.
100 MB limit.
Allowed types: jpg, jpeg, png, tif, pdf, doc, docx, avi, mov, mp3, mp4, rar, zip.
100 MB limit per form.
Дали би сакале да ве контактираат нашите новинари за да споделите повеќе детали?
Ве молиме означете го начинот кој најмногу ви одговара за да ве контактираме:
Дали би сакале да ве известиме кога ќе ја објавиме сторијата?