Alimentacija na Balkanu

Indicates required field
Da li ste?
Gde živite?
Molimo unesite samo broj
Da li ste jedini staratelj detetu/deci?
Da li drugi roditelj živi u istoj državi kao i Vi?
Koliki je iznos alimentacije?
Ko plaća alimentaciju u Vašem slučaju?
Da li je u Vašem slučaju bilo problema prilikom utvrđivanja iznosa alimentacije tokom razvoda?
Do kakvih problema je došlo?
Da li ste uspeli da rešite problem?
Da li je bilo problema sa plaćanjem alimentacije nakon što je utvrđen iznos?
Koja vrsta problema je u pitanju?
Da li ste uspeli da rešite problem?
Na koji način ste rešili problem?
Gde živi drugi roditelj?
Ko plaća alimentaciju u Vašem slučaju?
Koliko je iznos alimentacije?
Da li je u Vašem slučaju bilo problema prilikom utvrđivanja iznosa alimentacije tokom razvoda?
Do kakvih problema je došlo?
Da li ste uspeli da rešite problem?
Da li je bilo problema sa plaćanjem alimentacije nakon što je utvrđen iznos?
Koja vrsta problema je u pitanju?
Da li ste uspeli da rešite problem?
Na koji način ste rešili problem?
BIRN će analizirati prikupljene podatke i na osnovu odgovora napisati tekst. Da li želite da ostanemo u kontaktu za bilo kakva dodatna pitanja, da bismo dobili pojašnjenja ili više detalja o Vašem iskustvu?