Ndani përvojën tuaj: Siguria e fëmijëve dhe të rinjve në TikTok

Indicates required field
A jeni ju një:
Vendbanimi:
Pjesa e parë e pyetësorit ju referohet si prind, dhe pjesa e dytë ju referohet juve si mësues.
Ju lutemi të përdorni vetëm shifra.
Sa orë në ditë kalon fëmija juaj në TikTok?
Ju lutemi të përdorni vetëm shifra.
Llogarinë e kujt përdor fëmija juaj për TikTok?
A korrespondon mosha e fëmijës tuaj të regjistruar në TikTok me moshën e tij / saj në realitet?
A ka fëmija juaj ndonjë kufizim kur bëhet fjalë për përdorimin e TikTok? Çfarë lloj kufizimesh? A lejohen të komunikojnë me të huajt, të tregojnë fytyra etj?
A jeni në dijeni të llojit të përmbajtjes që ndjek fëmija juaj në TikTok?
A jeni në dijeni të llojit të përmbajtjes që fëmija juaj poston në TikTok?
A i monitoroni aktivitetet e fëmijës tuaj në TikTok?
A keni vënë re postime që u kërkojnë fëmijëve të shkarkojnë lojëra ose aplikacione të tjera në telefonin e tyre?
One file only.
100 MB limit.
Allowed types: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, zip.
@kufizimi i madhësisë për form.
A keni vënë re ndonjë postim që potencialisht mund të rrezikojë sigurinë e fëmijëve tuaj ose fëmijëve të tjerë në TikTok?
One file only.
100 MB limit.
Allowed types: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, zip.
@kufizimi i madhësisë për form.
A i ndjek fëmija juaj sfidat e TikTok? (Këndimi, vallëzimi, aktrimi, por edhe sfida të tilla si hedhja e plehrave në dyshemetë e banjës, nxjerrja e shpërndarësve të sapunit, vjedhja e letrës së tualetit ose dëmtimi i pajisjeve hidraulike)
A ishte fëmija juaj në ndonjë mënyrë në shënjestër të ngacmimeve kibernetike, llogarive të rreme, vjedhjes së identitetit përmbajtjes eksplicite, sjelljeve të papërshtatshme në TikTok?
One file only.
100 MB limit.
Allowed types: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, zip.
@kufizimi i madhësisë për form.
A e përdorni TikTok-un?
A raportoni postime/llogari që mund të jenë të rreme ose të rrezikshme?
BIRN do të analizojë të dhënat e mbledhura dhe do të kryejë një sondazh bazuar në përgjigjet. Dëshironi që ne të qëndrojmë në kontakt për ndonjë pyetje shtesë, për të marrë sqarime ose më shumë detaje rreth historisë suaj?

Ku jepni mësim?
A jeni në dijeni që studentët tuaj përdorin TikTok?
Ju lutemi të përdorni vetëm shifra.
A lejohen fëmijët në shkollën tuaj të përdorin celularë?
A jeni në dijeni të llojit të përmbajtjes që ndjekin studentët tuaj në TikTok?
A jeni në dijeni të llojit të përmbajtjes që studentët tuaj postojnë në TikTok?
A keni vënë re ndonjë korrelacion midis TikTok dhe sjelljes së nxënësve në shkollë?
A i ndjekin studentët sfidat e TikTok? (Këndimi, vallëzimi, aktrimi, por edhe sfida të tilla si hedhja e plehrave në dyshemetë e banjës, nxjerrja e shpërndarësve të sapunit, vjedhja e letrës së tualetit ose dëmtimi i pajisjeve hidraulike)
A ka shkolla juaj ndonjë strategji edukative kur bëhet fjalë për mbrojtjen e fëmijëve në mjedisin dixhital?
A jeni trajnuar apo si të reagoni kur vëreni dhunë dixhitale, veçanërisht tek fëmijët?
A ka qenë ndonjë nga studentët/fëmijët tuaj në ndonjë mënyrë në shënjestër të ngacmimeve kibernetike, llogarive të rreme, vjedhjes së identitetit, përmbajtjes eksplicite, sjelljeve të papërshtatshme në TikTok?
A e përdorni TikTok-un?
A raportoni postime/llogari që mund të jenë të rreme ose të rrezikshme?
BIRN do të analizojë të dhënat e mbledhura dhe do të kryejë një analizë bazuar në përgjigjet tuaja. Dëshironi që ne të qëndrojmë në kontakt për ndonjë pyetje shtesë, për të marrë sqarime ose më shumë detaje rreth historisë suaj?