Споделете го вашето искуство: Безбедност на децата и младите на TikTok

Indicates required field
Дали сте:
Престој:
Првиот дел од прашалникот се однесува на вас како родител, а вториот се однесува на вас како наставник/наставничка.
Ве молиме користете исклучиво бројки.
Колку часови дневно вашето дете троши на TikTok?
Ве молиме користете исклучиво бројки.
Чија сметка користи вашето дете за TikTok?
Дали возраста на вашето дете регистрирана на TikTok одговара на неговата / нејзината возраст во реалноста?
Дали вашето дете има ограничувања кога станува збор за користење на TikTok? Каков вид на ограничувања? Дали им е дозволено да се допишуваат со странци, да покажуваат лица итн.?
Дали сте запознаени со видот на содржина што вашето дете ја следи на TikTok?
Дали сте запознаени со видот на содржина што вашето дете ја објавува на TikTok?
Дали ги следите активностите на вашето дете на TikTok?
Дали забележавте објави што бараат од децата да преземаат игри или други апликации на нивниот телефон?
One file only.
100 MB limit.
Allowed types: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, zip.
@ограничување на големина по формулар.
Дали забележавте какви било објави што можат потенцијално да ја загрозат безбедноста на вашите или другите деца на TikTok?
One file only.
100 MB limit.
Allowed types: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, zip.
@ограничување на големина по формулар.
Дали вашето дете ги следи предизвиците на TikTok? (Пеење, танцување, глума, но и предизвици како што се фрлање ѓубре на подови во бањата, вадење садови за сапун, крадење тоалетна хартија или оштетување на водоводот)
Дали вашето дете било на некој начин изложено на сајбер -малтретирање, лажни сметки, кражба на идентитет, експлицитна содржина, несоодветно однесување на TikTok?
One file only.
100 MB limit.
Allowed types: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, zip.
@ограничување на големина по формулар.
Дали користите TikTok?
Дали пријавувате објави/сметки што можат да бидат лажни или потенцијално опасни?
БИРН ќе ги анализира собраните податоци и ќе спроведе анкета врз основа на одговорите. Дали сакате да останеме во контакт за дополнителни прашања, да добиеме појаснувања или повеќе детали за вашата приказна?

Каде предавате?
Дали ги познавате вашите ученици што користат TikTok?
Ве молиме користете исклучиво бројки.
Дали на децата во вашето училиште им е дозволено да користат мобилни телефони?
Дали сте запознаени со видот на содржина што вашите ученици ја гледаат на TikTok?
Дали сте запознаени со видот на содржина што вашите ученици ја објавуваат на TikTok?
Дали забележавте каква било корелација помеѓу TikTok и однесувањето на учениците во училиште?
Дали вашите студенти ги следат предизвиците на TikTok? (Пеење, танцување, глума, но и предизвици како што се фрлање ѓубре на подови во бањата, вадење садови за сапун, крадење тоалетна хартија или оштетување на водоводот)
Дали вашето училиште има некаква образовна стратегија кога станува збор за заштита на децата во дигиталната средина?
Дали сте обучени како да реагирате кога ќе забележите дигитално насилство, особено кај децата?
Дали некој од вашите ученици/деца на кој било начин бил цел на сајбер -малтретирање, лажни сметки, кражба на идентитет, експлицитна содржина, несоодветно однесување на TikTok?
Дали користите TikTok?
Дали пријавувате објави/сметки што можат да бидат лажни или потенцијално опасни?
БИРН ќе ги анализира собраните податоци и ќе спроведе анкета врз основа на одговорите. Дали сакате да останеме во контакт за дополнителни прашања, да добиеме појаснувања или повеќе детали за вашата приказна?