Споделете го вашето искуство: Користењето на ТикТок за сексуално срамотење (слатшејминг) на девојките во земјите од Западен Балкан

Indicates required field
Дали во последните 12 месеци, на социјалните мрежи Ве нарекувале со погрдни имиња, како на пример „курва“, или сте биле изложени на други сексуално стигматизирачки навреди?
Дали сте:
Колку години имате?
Во која земја живеете:
Дали сексуално претпочитате:
На која социјална мрежа сте биле цел на сексуално срамотење? (можете да изберете повеќе од една опција)
Дали ја познававте личноста која стои зад сексуалното срамотење?
Дали го пријавивте инцидентот во полиција?
Каков е вашиот однос со родителите?
оценете на скала од 1 до 5, каде што 1 е „лошо“, а 5 е „одлично“
Доколку сексуалното срамотење се случило кога сте имале помалку од 18 години, дали сте ги известиле вашите наставници за тоа?
Какви мерки презедоа наставниците?
На кој начин сексуалното срамотење влијаеше долгорочно врз вас ? (Можете да изберете повеќе од една опција)

Доколку сте биле сексуално срамотени на ТикТок, Ве молиме да ни одговите на овие дополнителни прашања:

 


 
Дали во меѓувреме е избришан профилот од кој е вршено сексуалното срамотење?

Доколку сте биле сексуално срамотени на ТикТок, Ве молиме да ни одговите на овие дополнителни прашања:


 
Дали некогаш сте биле сведоци некоја друга жена или девојка да била жртва на онлајн сексуално срамотење?
Дали таа жена или девојка имале помалку од 18 години?
Дали сте го пријавиле навредливиот материјал?
Дали навредливиот материјал бил отстранет?
БИРН ќе ги анализира собраните податоци и ќе спроведе анкета врз основа на одговорите. Дало можеме да останеме во контакт со Вас, за да Ви поставиме дополнителни прашања или да побараме појаснување или дополнителни детали за вашата приказна?
Ако одговорот е да, оставете ни информации за контакт (адреса на е-пошта или телефонски број) за да може некој од нашите новинари да ве контактира.
Дали ја користите ТикТок платформата?
Дали некогаш сте виделе видео, фотографија или јавен коментар на ТикТок каде жена или девојка биле подложени на сексуално срамотење?
Дали таа личност имала помалку од 18 години?
Дали го пријавивте инцидентот?
Дали навредливиот материјал е отстранет?
БИРН ќе ги анализира собраните податоци и ќе спроведе анкета врз основа на одговорите. Дало можеме да останеме во контакт со Вас, за да Ви поставиме дополнителни прашања или да побараме појаснување или дополнителни детали за вашата приказна?
Ако одговорот е да, оставете ни информации за контакт (адреса на е-пошта или телефонски број) за да може некој од нашите новинари да ве контактира.
Дали сте:
Колку години има личноста која била подложена на сексуално срамотење?
Дали личноста која била сексуално срамотена била:
Дали личноста која била сексуално срамотена, сексуално претпочита:
Во која земја живее лицето кое било жртва на сексуално срамотење:
Каков е вашиот однос со личноста која била жртва на сексуално срамотење?
На која социјална мрежа се случило сексуалното срамотење? (можете да изберете повеќе опции)
Дали жртвата ја познавала личноста што стои зад сексуалното срамотење?
Дали тој/таа го пријавил/а случајот во полиција?
Дали го пријавивте неговиот/нејзиниот случај во полиција?
Зошто не го пријавивте случајот?
Каков е односот на жртвата со нејзините родители?
Оценете на скала од 1 до 5, каде што 1 е „лошо“ и 5 е „одлично“
Ако лицето што било сексуално срамотено има/имало помалку од 18 години, дали сте ги известиле неговите наставници?
Какви мерки презедоа наставниците?
На кој начин сексуалното срамотење долгорочно влијаеше врз жртвата (можете да изберете повеќе од една опција)
Дали дополнително беше избришан профилот од кој е вршено сексуалното срамотење?
Дали жените или девојките кои беа сексуално срамотени беа помлади од 18 години?
Дали сте пријавиле навредлив материјал?
Дали навредливиот материјал е отстранет?
БИРН ќе ги анализира собраните податоци и ќе спроведе анкета врз основа на одговорите. Дало можеме да останеме во контакт со Вас, за да Ви поставиме дополнителни прашања или да побараме појаснување или дополнителни детали за вашата приказна?
Ако одговорот е да, оставете ни информации за контакт (адреса на е-пошта или телефонски број) за да може некој од нашите новинари да ве контактира.