Ndani përvojën tuaj: Në Ballkanin Perëndimor TikTok-u përdoret për të stigmatizuar vajzat si imorale

Indicates required field
A ka përdorur dikush terma nënçmues si “imorale/e përdalë” kundrejt jush ose a keni qenë objekt i fyerjeve të tjera stigmatizuese seksuale (slutshaming) në rrjetet sociale në 12 muajt e fundit?
Jeni:
Sa vjeç/e jeni?
Vendbanimi:
A parapëlqeni seksualisht:
Në cilin rrjet social u stigmatizuat si imoral/e? (mund të zgjidhni më shumë se një)
E njihni personin që qëndronte pas stigmatizimit?
A e raportuat incidentin në polici?
Si e keni marrëdhënien me prindërit tuaj?
Në një shkallë nga 1 te 5, ku 1 qëndron për “keq” dhe 5 qëndron për “shkëlqyeshëm”.
Nëse stigmatizimi ka ndodhur para moshës 18 vjeçare, a i keni informuar mësuesit tuaj?
Çfarë masash morën mësuesit?
Si ndikoi stigmatizimi te ti (ose te viktima që njeh) në planin afatgjatë? (Mund të zgjidhni me shumë se një)

Nëse jeni stigmatizuar në TikTok, ju lutem t’i përgjigjeni këtyre pyetjeve shtesë:

 


 
A është fshirë që atëherë llogaria që ju ka stigmatizuar?

If you were slut-shamed on Tik-Tok, please answer these subsidiary questions:


 
A keni parë ndonjëherë një vajzë apo grua tjetër që është stigmatizuar online?
A ishte kjo grua apo vajzën nën18 vjeçe?
A e denoncuat materialin ofendues?
A u hoq materiali ofendues?
BIRN do të analizojë të dhënat e mbledhura dhe do të kryejë një anketë bazuar në përgjigjet. A mund të qëndrojmë në kontakt me ju për të bërë pyetje shtesë ose për të kërkuar sqarime ose detaje të mëtejshme në lidhje me historinë tuaj?
Nëse përgjigja është “Po”, ju lutem, na lini të dhënat tuaja të kontaktit (adresën e emailit ose numrin e telefonit) në mënyrë që një nga gazetarët tanë të mund t'ju kontaktojë.
E përdorni platformën e mediave sociale TikTok?
Keni parë ndonjëherë ndonjë video, foto, apo koment publik në TikTok, ku është stigmatizuar seksualisht një vajzë apo një grua?
A ishte vajza nën 18 vjeçe?
A e raportuat këtë incident?
A u hoq materiali ofendues?
BIRN do të analizojë të dhënat e mbledhura dhe do të kryejë një anketë bazuar në përgjigjet. A mund të qëndrojmë në kontakt me ju për të bërë pyetje shtesë ose për të kërkuar sqarime ose detaje të mëtejshme në lidhje me historinë tuaj?
Nëse përgjigja është “Po”, ju lutem, na lini të dhënat tuaja të kontaktit (adresën e emailit ose numrin e telefonit) në mënyrë që një nga gazetarët tanë të mund t'ju kontaktojë.
Jeni:
Sa vjeç ishte personi që u stigmatizua?
Personi që është stigmatizuar si imoral është:
Personi që u stigmatizua si imoral/e parapëlqen seksualisht:
Vendbanimi i personit që u stigmatizua si imoral/e:
Cila është marrëdhënia juaj me personin që është stigmatizuar si imoral/e?
Në cilin rrjet social ndodhi kjo? (Mund të zgjidhni më shumë së një)
A e njihnin ata personin që po stigmatizohej si imoral/e?
A e denoncuan rastin në polici?
Po ju, a e denoncuat këtë rast në polici?
Pse nuk e denoncuat rastin?
Si është marrëdhënia e tyre me prindërit e tyre?
Në një shkallë nga 1 te 5, ku 1 qëndron për “keq” dhe 5 qëndron për “shkëlqyeshëm”
Nëse personi i stigmatizuar si imoral/e është/ishte nën 18 vjeç/e, a informuat mësuesit e tij/saj?
Çfarë masash morën mësuesit?
Si ndikoi stigmatizimi te viktima në planin afatgjatë? (Mund të zgjidhni më shumë se një përgjigje)
A u fshi llogaria që ju stigmatizoi?
A ishin gratë apo vajzat që po stigmatizoheshin si imorale nën 18 vjeçe?
A e denoncuat materialin ofendues?
A u hoq materiali ofendues?
BIRN do të analizojë të dhënat e mbledhura dhe do të kryejë një anketë bazuar në përgjigjet. A mund të qëndrojmë në kontakt me ju për të bërë pyetje shtesë ose për të kërkuar sqarime ose detaje të mëtejshme në lidhje me historinë tuaj?
Nëse përgjigja është “Po”, ju lutem, na lini të dhënat tuaja të kontaktit (adresën e emailit ose numrin e telefonit) në mënyrë që një nga gazetarët tanë të mund t'ju kontaktojë.