Dhuna në familje në Kosovë

Indicates required field
A keni përjetuar dhunë në familje?
A jeni ju:
Sa vjeç/e ishe?
Kush e bëri abuzimin?
A është personi që ka abuzuar:
A ishte dhuna në familje:
Mund të zgjidhni më shumë se një opsion.
A jeton ende në një familje ku ushtrohet dhunë?
Pse jeton ende në një familje ku ushtrohet dhunë?
You can choose more than one option.
A e ke raportuar tek autoritetet?
A keni qenë të vetmit që keni përjetuar dhunë në familje në familjen tuaj?
Si u trajtove nga policia?
Mund të zgjidhet më shumë se një opsion.
A more urdhër mbrojtës?
A është afruar ndonjëherë familjari që ju ka dhunuar që kur keni marrë urdhrin mbrojtës?
Ke provuar ndonjë zgjidhje tjetër përveç raportimit në polici?
You can choose more than one option.
A more ndihmën e nevojitur?
Kush tjetër ka përjetuar dhunë në familje në familjen tënde?
A jetojnë ende në një familje ku ushtrohet dhunë?
Pse vazhdojnë familjarët tuaj të jetojnë ende në një familje ku ushtrohet dhunë?
Pse ata ende jetojnë në një familje ku ushtrohet dhunë?
Kush ka përjetuar dhunë në familje në familjen tënde?
Kush e bëri abuzimin?
Personi që ka kryer dhunën është:
A ishte dhuna në familje:
Mund të zgjidhet më shumë se një opsion.
A jetojnë ende në një familje ku ushtrohet dhunë?
Pse ata ende jetojnë në një familje ku ushtrohet dhunë?
A e kanë raportuar tek autoritetet?
Si u trajtuan nga policia?
You can choose more than one option.
A morën urdhër mbrojtës?
A kërkuan ndonjë zgjidhje tjetër?
A e ke raportuar ti rastin e tyre në polici?
Si u trajtove nga policia?
Pse nuk e raportove këtë rast në polici?
BIRN do të analizojë të dhënat e mbledhura dhe do të kryejë një anketë bazuar në përgjigjet. Dëshironi të qëndrojmë në kontakt për çdo pyetje shtesë, për të marrë sqarime ose më shumë detaje rreth përvojës suaj?